Available courses

Budownictwo ogólne 2 jest kontynuacją i rozszerzeniem zagadnień poruszanych w semestrze trzecim, obejmuje swoim zakresem następujące zagadnienia:

 • Oddziaływanie na konstrukcje, obciążenia śniegiem i wiatrem.
 • Podstawy projektowania i obliczania konstrukcji murowych.
 • Sklepienia i łuki - zasady pracy i konstruowania.
 • Pokrycia dachowe - rodzaje, zastosowanie i sposoby wykonania.
 • Ścianki działowe - rodzaje, możliwości zastosowań, sposoby wykonania.
 • Okna i drzwi - typy i rodzaje, możliwości zastosowań, sposoby osadzania w ścianie.
 • Lekkie ściany i systemy osłonowe - rodzaje, zasady stosowania i wykonania.
 • Wykańczanie ścian i sufitów tynkami, rodzaje tynków, sposoby układania tynków.
 • Podłogi i posadzki na gruncie oraz stropie. Konstrukcja podłogi. Rodzaje posadzek i sposoby wykonania.
 • Powłoki malarskie, rodzaje farb i powłok malarskich stosowanych w budownictwie. Techniki malowania.

Ćwiczenia z przedmiotu Budownictwo ogólne 2 obejmują swoim zakresem następujące zagadnienia:

 • Obliczenie obciążenia własnego i użytkowego wybranych elementów budowlanych.
 • Zbieranie obciążeń dachu śniegiem, określenie obciążeń charakterystycznych i obliczeniowych.
 • Obliczenie oddziaływań wiatru. Określenie obciążeń charakterystycznych i obliczeniowych dla dachów o różnych kształtach.
 • Określenie oddziaływań na budowle i jej elementy - zbieranie obciążeń, warianty obciążeń.
 • Obliczenia i wymiarowanie wybranej konstrukcji murowej.

Wykłady z przedmiotu Budownictwo podziemne swoim zakresem obejmują następujące zagadnienia:

 • Rodzaje budowli podziemnych, ich specyfikę, podział, stosowane rozwiązania i technologie.
 • Betony specjalne i wykonywane z nich elementy prefabrykowane do wznoszenia budowli podziemnych.

Zakres ćwiczeń obejmuje:

 • Obliczenia związane z projektowaniem specjalnych mieszanek betonowych.
 • Rodzaje, typy oraz sposoby zastosowania włókien, siatek oraz innych nietypowych rodzajów zbrojenia do elementów budowli podziemnych.

Budownictwo ogólne 2 dla studiów zaocznych jest kontynuacją i rozszerzeniem zagadnień poruszanych w semestrze trzecim, obejmuje swoim zakresem następujące zagadnienia:

 • Oddziaływanie na konstrukcje, obciążenia śniegiem i wiatrem.
 • Podstawy projektowania i obliczania konstrukcji murowych.
 • Sklepienia i łuki - zasady pracy i konstruowania.
 • Pokrycia dachowe - rodzaje, zastosowanie i sposoby wykonania.
 • Ścianki działowe - rodzaje, możliwości zastosowań, sposoby wykonania.
 • Okna i drzwi - typy i rodzaje, możliwości zastosowań, sposoby osadzania w ścianie.
 • Lekkie ściany i systemy osłonowe - rodzaje, zasady stosowania i wykonania.
 • Wykańczanie ścian i sufitów tynkami, rodzaje tynków, sposoby układania tynków.
 • Podłogi i posadzki na gruncie oraz stropie. Konstrukcja podłogi. Rodzaje posadzek i sposoby wykonania.
 • Powłoki malarskie, rodzaje farb i powłok malarskich stosowanych w budownictwie. Techniki malowania.

Seminarium dyplomowe ma na celu przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej i zaprezentowania jej na obronie. Tematyka seminarium obejmuje:

 • Ogólne zasady samodzielnego przygotowania pracy dyplomowej.
 • Wymagania stawiane pracy dyplomowej.
 • Cel i zakres pracy dyplomowej. Kolejność przygotowania.
 • Tematykę prac dyplomowych, zasady redakcyjne i techniczne.
 • Ocenę pracy dyplomowej. Przygotowanie obrony pracy dyplomowej. Przebieg egzaminu dyplomowego.
 • Omówienie przykładowych prac dyplomowych. Dyskusję i ocenę treści opracowywanych prac.
 • Wybrane treści z przedmiotów: wytrzymałość materiałów, budownictwo ogólne i przemysłowe.
 • Zaznajomienie studentów z prezentacjami materiałów budowlanych i nowoczesnych technologii stosowanych przez specjalistyczne firmy.